Daftar Kaisar-kaisar Dinasti Tang dalam Sejarah China

Daftar Kaisar-kaisar Dinasti Tang dalam sejarah ChinaDaftar Kaisar-kaisar Dinasti Tang dalam Sejarah China – Dinasti Tang [唐朝] (tahun 618 – 907) adalah salah satu Dinasti yang pernah memerintah di daratan China dan merupakan satu-satunya Dinasti yang memiliki Kaisar Wanita di sepanjang sejarah kekaisaran China. Dinasti Tang memerintah selama 289 tahun dengan jumlah Kaisar yang berkuasa sebanyak 21 Kaisar. Kaisar Pertamanya adalah Kaisar Tang Gao Zu [唐高祖] yang berhasil menggulingkan pemerintahan Dinasti Sui yang kejam, namun di masa pemerintahannya ke-8 terjadi perebutan kekuasaan oleh anak-anaknya, Kaisar Tang Gao Zu kemudian terpaksa untuk menyerahkan tahta kekaisarannya kepada putranya Li Shi Min yang dikenal dengan Kaisar Tang Tai Zong. Kaisar Tang Tai Zong merupakan salah satu kaisar yang terhebat dalam sejarah China. Dibawah pemerintahannya, China menjadi Negara yang kuat dan makmur. Kaisar terakhir Dinasti Tang adalah Li Chu [李柷] yang terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Zhu Huang [朱晃], Zhu Huang kemudian mengganti nama Dinastinya menjadi Da Liang [大梁]). Dengan berakhirlah riwayat Dinasti Tang yang memerintah daratan China hampir 300 tahun ini.

Daftar Kaisar-kaisar Dinasti Tang

Berikut ini adalah Kaisar-kaisar yang pernah berkuasa di Dinasti Tang China.

Kaisar Tang Gao Zu [唐高祖]

Nama asli : Li Yuan [李渊]
Nama Era : Wu De [武德]
Masa Pemerintahan : Tahun 618 – 626 (8 tahun)
Wafat pada usia 69 tahun (566 – 635)

Kaisar Tang Tai Zong [唐太宗]

Nama asli : Li Shi Min [李世民]
Nama Era : Zhen Guan [贞观]
Masa Pemerintahan : tahun 627 — 649 (22 tahun)
Wafat pada usia 51 tahun (tahun 598 – 649)

Kaisar Tang Gao Zong [唐高宗]

Nama asli : Li Zhi [李治]
Nama Era : Yong Hui [永徽]
Masa Pemerintahan : tahun 650 — 683 (33 tahun)
Wafat pada usia 55 tahun (tahun 628 — 683)

Kaisar Tang Zhong Zong [唐中宗]

Nama asli : Li Xian [李显]
Nama Era : Si Sheng [嗣圣] (684), Shen Long [神龍] (705-707), Jing Long [景龍] (707-710)
Masa Pemerintahan Pertama : tahun 684 bulan Januari – 684 bulan Februari (2 bulan)
Masa Pemerintahan Kedua : tahun 705 – 710 (5 tahun)
Wafat pada usia 54 tahun (tahun 656 – 710).
Kaisar Tang Zhong Zong adalah anak ketiga dari Wu Zhi Tian dan memegang kekuasaan sebanyak dua kali. Kaisar Tang Zhong Zong meninggal dunia karena diracun oleh Permaisuri Wei.

Kaisar Tang Rui Zong [唐睿宗]

Nama asli : Li Dan [李旦]
Nama Era : Wen Ming [文明], guang zhai [光宅], Yong Chang [永昌], Zai Chu [载初]
Masa Pemerintahan Pertama : tahun 684 – 690 (6 tahun)
Masa Pemerintahan Kedua : tahun 710 – 712 (2 tahun)
Wafat pada usia 54 tahun (tahun 662 – 716)
Kaisar Tang Rui Zong [] juga merupakan Kaisar yang pernah menyerahkan tahta kekaisarannya hingga 2 kali. Pertama kali menyerahkan tahtanya kepada Ibunya sendiri yaitu Wu Ze Tian dan yang terakhir kali adalah menyerahkan tahta kekaisarannya kepada Putranya yaitu Li Long Ji yang kemudian dikenal dengan Kaisar Tang Xuan Zong

Kaisar Wu Ze Tian  [武则天]

Nama Era : Wu Zhao [武曌]
Masa Pemerintahan Pertama : tahun 690 -705 (15 tahun)
Wafat pada usia 81 tahun (tahun 624 – 705)
Satu-satunya Kaisar Wanita dalam sejarah China.

Kaisar Tang Xuan Zhong [唐玄宗]

Nama asli : Li Long Ji [李隆基]
Nama Era : Xian Tian [先天], Kai Yuan [開元], Tian Bao [天寶]
Masa Pemerintahan : tahun 712 – 756 (44 tahun)
Wafat pada usia 77 tahun (tahun 662 – 716)

Kaisar Tang Su Zong [唐肃宗]

Nama asli : Li Heng [李亨]
Nama Era : Zhi De [至德], Gan Yuan [乾元], Shang Yuan [上元]
Masa Pemerintahan : tahun 756 – 762 (6 tahun)
Wafat pada usia 51 tahun (tahun 762 -711)

Kaisar Tang Dai Zong [唐代宗]

Nama asli : Li  Yu [李豫]
Nama Era : Bao Ying [寶應], Guang De [廣德, Yong Tai [永泰], Da Li [大曆]
Masa Pemerintahan : tahun 762 – 779 (17 tahun)
Wafat pada usia 53 tahun (tahun 726 – 779)

Kaisar Tang De Zong [唐德宗]

Nama asli : Li  Shi [李适]
Nama Era : Jian Zhong [建中], Xing Yuan [興元], Zhen Yuan [貞元]
Masa Pemerintahan : tahun 780 – 805 (25 tahun)
Wafat pada usia 63 tahun (tahun 742 – 805)

Kaisar Tang Shun Zong [唐顺宗]

Nama asli : Li  Song [李诵]
Nama Era : Yong Zhen [永貞]
Masa Pemerintahan : tahun 805 (1 tahun)
Wafat pada usia 45 tahun (tahun 761 – 806)

Kaisar Tang Xian Zong [唐宪宗]

Nama asli : Li  Chun [李纯]
Nama Era : Yuan He [元和]
Masa Pemerintahan : tahun 806 -820 (14 tahun)
Wafat pada usia 42 tahun (tahun 778 -820)

Kaisar Tang Mu Zong [唐穆宗]

Nama asli : Li  Heng [李恒]
Nama Era : Chang Qing [長慶]
Masa Pemerintahan : tahun 821 – 824 (3 tahun)
Wafat pada usia 29 tahun (tahun 824 – 795)

Kaisar Tang Jing Zong [唐敬宗]

Nama asli : Li  Zhan [李湛]
Nama Era : Bao Li [寶曆]
Masa Pemerintahan : tahun 824 – 826 (2 tahun)
Wafat pada usia 17 tahun (tahun 809 – 826)

Kaisar Tang Wen Zong [唐文宗]

Nama asli : Li Ang [李昂]
Nama Era : Bao Li [寶曆], Da He [大和], Kai Cheng [開成]
Masa Pemerintahan : tahun 826 – 840 (14 tahun)
Wafat pada usia 31 tahun (tahun 809 – 840)

Kaisar Tang Wu Zong [唐武宗]

Nama asli : Li Yan [李炎]
Nama Era : Hui Chang [會昌]
Masa Pemerintahan : tahun 841 – 846 (5 tahun)
Wafat pada usia 32 tahun (tahun 814 -846)

Kaisar Tang Xuan Zong [唐宣宗]

Nama asli : Li Chen [李忱]
Nama Era : Da Zhong [大中]
Masa Pemerintahan : tahun 847 – 859 (12 tahun)
Wafat pada usia 49 tahun (tahun 810 -859)

Kaisar Tang Yi Zong [唐懿宗]

Nama asli : Li Cui [李漼]
Nama Era : Da Zhong [大中], Xian Tong [咸通]
Masa Pemerintahan : tahun 859 -873 (14 tahun)
Wafat pada usia 40 tahun (tahun 833 – 873)

Kaisar Tang Xi Zong [唐僖宗]

Nama asli : Li Xuan [李儇]
Nama Era : Xian Tong [咸通], Qian Tong [咸通], Gan Fu [乾符     ], Guang Ming [廣明], Zhong He [中和], Guang Qi [光啟                ], Wen De [文德]
Masa Pemerintahan : tahun 873 – 888 (15 tahun)
Wafat pada usia 26 tahun (tahun 862 – 888)

Kaisar Tang Zhao Zong [唐昭宗]

Nama asli : Li Ye [李晔]
Nama Era :  Long Ji [龍紀], Da Shun [大順], Jing Fu [景福], Gan Ning [乾寧], Guang Hua [光化], Tian Fu [天復], Tian you [天祐]
Masa Pemerintahan : tahun 889 -904 (15 tahun)
Wafat pada usia 37 tahun (tahun 867 -904)

Kaisar Tang Ai Di [唐哀帝]

Nama asli : Li Chu [李柷]
Nama Era :  Tian you [天祐]
Masa Pemerintahan : tahun 904 – 907 (3 tahun)
Wafat pada usia 16 tahun (tahun 892 – 908)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*