Nama-nama warna dalam bahasa Mandarin
Belajar Bahasa Mandarin

Nama-nama Warna dalam Bahasa Mandarin

Nama-nama Warna dalam Bahasa Mandarin – Mempelajari nama-nama warna sangat penting dalam bahasa apa pun, demikian juga dalam mempelajari Bahasa Mandarin. Namun dalam bahasa Mandarin, warna memiliki makna budaya yang kuat yang melambangkan sesuatu.