dinasti dalam sejarah china
Sejarah China

Dinasti-dinasti Kerajaan dalam Sejarah China

Sejarah China dapat ditelusuri hingga 5.000 tahun yang lalu berdasarkan penemuan tulisan yang terukir di tulang dan kerangka penyu. Pernyataan ini sering dipakai untuk menyebutkan jumlah tahun sejarah dan Peradaban kebudayaan China. Menurut ahli Sejarah […]