Sejarah Dinasti Xia
Sejarah China

Sejarah Dinasti Xia

Dinasti Xia [夏朝] (Abab ke 21 SM ~ 16 SM) merupakan Dinasti pertama dalam Sejarah China. Menurut Sejarahwan, Dinasti Xia sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa suku atau persekutuan Suku yang membentuk sebuah Negara. Dinasti Xia […]